Home Archive 2018 ISSUE № 9/2018

ISSUE № 9/2018

Български English
ISSUE № 9/2018

Content:

CIVIL PROCESS:

Locked - ПРАВНА УРЕДБА НА МЕДИАЦИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ СПОРЕД ФРЕНСКОТО И БЕЛГИЙСКОТО ПРАВО – ЧАСТ I - Chief Asst. Prof. Antonina Dimitrova, PhD

Annotation / PDF

Locked - ПРЕКЛУЗИЯ ЗА ВЪЗРАЖЕНИЯ НА ОТВЕТНИКА В СТАДИЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА НА ДЕЛОТО ВЪВ ВЪЗЗИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО СЛЕД КОНСТАТИРАНА НЕРЕ - Atanas Ivanov, Doctor of Law (Civil Procedure), Judge

Annotation / PDF

ADMINISTRATIVE PROCESS:

Locked - ВЪПРОСИ НА ДОКАЗВАНЕТО И ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА В СЪДЕБНАТА ФАЗА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС ПО АПК - Krasimira Mircheva

Annotation / PDF

CRIMINAL PROCESS:

Locked - РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ В МВР – ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ - ЧАСТ I - Galentin Grozev

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 17.09.2018 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2016 Г., ОСС НА ВАС, I И II КОЛЕГИЯ

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 7 ОТ 04.10.2018 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 7/2017 Г., ОСГТК НА ВКС

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 91/2018 – БР. 99/2018)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map