БРОЙ № 11/2018

Български English
БРОЙ № 11/2018

Съдържание :

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО:

Locked - КЪМ ВЪПРОСА ЗА МОМЕНТА НА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪПРУЖЕСКАТА ОБЩНОСТ ПО ЧЛ. 27, АЛ. 4 ОТ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС - Гл. ас. д-р Антонина Димитрова

Анотация / Отвори в PDF

ТЪРГОВСКО ПРАВО:

Locked - ЗАЩО НА ПРАКТИКА „ПО-КЪСАТА“ ДАВНОСТ, С КОЯТО СЕ ПОГАСЯВАТ ВЗЕМАНИЯТА ПО ЗАПИС НА ЗАПОВЕД, ВСЪЩНОСТ Е ПО-ДЪЛГА ОТ ОБЩАТА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНО - Венцислав Михайлов

Анотация / Отвори в PDF

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО:

Locked - ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ - Проф. д-р Поля Голева

Анотация / Отвори в PDF

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - МОЖЕ ЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО ПОРАДИ ПЕРЕМПЦИЯ, АКО МЕЖДУ ВЗИСКАТЕЛЯ И ДЛЪЖНИКА Е СКЛЮЧЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО КОЕТ - Йордан Пангев

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - ПРИЗНАНИЕТО ПРИ БЪРЗОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО НПК - д-р Цветомир Панчев

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ - СПИСАНИЕ "НОРМА" - БРОЙ № 11/2018

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 106/2018 – БР. 108/2018)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта