Home Archive 2018 ISSUE № 11/2018

ISSUE № 11/2018

Български English
ISSUE № 11/2018

Content:

FAMILY LAW AND LAW OF SUCCESSION:

Locked - КЪМ ВЪПРОСА ЗА МОМЕНТА НА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪПРУЖЕСКАТА ОБЩНОСТ ПО ЧЛ. 27, АЛ. 4 ОТ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС - Chief Asst. Prof. Antonina Dimitrova, PhD

Annotation / PDF

TRADE LAW:

Locked - ЗАЩО НА ПРАКТИКА „ПО-КЪСАТА“ ДАВНОСТ, С КОЯТО СЕ ПОГАСЯВАТ ВЗЕМАНИЯТА ПО ЗАПИС НА ЗАПОВЕД, ВСЪЩНОСТ Е ПО-ДЪЛГА ОТ ОБЩАТА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНО - Ventzislav Mihailov

Annotation / PDF

INSURANCE LAW:

Locked - ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ - Prof. Polya Goleva, PhD

Annotation / PDF

CIVIL EXECUTIVE PROCESS:

Locked - МОЖЕ ЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО ПОРАДИ ПЕРЕМПЦИЯ, АКО МЕЖДУ ВЗИСКАТЕЛЯ И ДЛЪЖНИКА Е СКЛЮЧЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО КОЕТ - Yordan Pangev

Annotation / PDF

CRIMINAL PROCESS:

Locked - ПРИЗНАНИЕТО ПРИ БЪРЗОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО НПК - Tzvetomir Panchev

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ - СПИСАНИЕ "НОРМА" - БРОЙ № 11/2018

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 106/2018 – БР. 108/2018)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map