Начало Архив на броевете 2024 БРОЙ № 6/2024 ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ПАВЛОВИЯ ИСК. ЗА МОМЕНТА, ОТ КОЙТО ТЕЧЕ СРОКА ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА КРЕДИТОРА ДА ГО ПРЕДЯВИ

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ПАВЛОВИЯ ИСК. ЗА МОМЕНТА, ОТ КОЙТО ТЕЧЕ СРОКА ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА КРЕДИТОРА ДА ГО ПРЕДЯВИ

Български English

Автор

Илияна Станева

 

Анотация

Настоящата статия има за цел да анализира въпроса за началния от момент, от който тече срока за погасяване на правото на кредитора да предяви иск по чл.135 от ЗЗД. Разглеждайки разрешенията, дадени от съдебната практика, както и основанията за тези разрешения, намиращи в съвременното българското и европейското  законодателство, в историческото развитие на относимите правни институти и като цяло в здравия разум и функцията на законодателството и правото, предлагам различен отговор от този, който българската съдебна практика дава повече от десетилетие. Моето лично разбиране е, че законовите норми не са и не следва да се свеждат до абстрактни теоретични конструкции, обосноваващи се с други теоретични конструкции, а съвсем естествено, те съществуват, за да обслужват социално-икономическата действителност на правните и стопанските субекти и тълкуването на законовите правила трябва да се обосновава предимно с тяхната приложимост и полезност в обществения живот и гражданския оборот.

 

Ключови думи

Ключови думи: преобразуващо право, притезателно право, погасяване, давностен срок, преклузивен срок, правен интерес, правен спор, Павлов иск, отменителен иск

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта