Начало Архив на броевете 2024 БРОЙ № 6/2024 ПРАВЕН И ФИНАНСОВ ХАРАКТЕР НА ФЮЧЪРСНИТЕ ДОГОВОРИ И СУАПИ

ПРАВЕН И ФИНАНСОВ ХАРАКТЕР НА ФЮЧЪРСНИТЕ ДОГОВОРИ И СУАПИ

Български English

Автор

Нели Нанева

 

Анотация

Настоящата разработка има за цел да представи накратко правната и финансова същност на фючърсните договори и суапи като част от дериватните финансови инструменти, като се надявам тя да да помогне на нуждите на бизнеса.

Производните финансови инструменти дават възможности на компаниите да управляват риска и да извличат доходи при благоприятни ценови движения, но те следва да бъдат използвани от информирани инвеститори, които са наясно с финансовите условия и правни отграничения, както и с размера и естеството на поетите рискове. С настоящата статия правя опит да скицирам необятния свят на производните финансови инструменти, като представям обективно ползите и потенциалните рискове, свързани с използването им. Целта на изложението е на достъпен език да формулирам същността на тези инструменти като едно изключително ефективно средство за защита срещу различни видове рискове, с които бизнесът ежедневно се сблъсква в настоящата сложна и конкурентна икономическа среда.

 

Ключови думи

фючърсни договори, суап

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта