БРОЙ № 4/2013

Български English
БРОЙ № 4/2013

Съдържание :

НАУКА:

Unlocked - ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА - Проф. д-р Венцислав Стоянов

Анотация / Отвори в PDF

Locked - AНАЛОГИЯТА КАТО ПРАВЕН ИНСТИТУТ И СРЕДСТВО ЗА ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ - Проф. д-р Росен Ташев

Анотация / Отвори в PDF

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

Unlocked - ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД - Гл. ас. д-р Петя Неделева

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ЗАКОНИТЕ ОТНОСНО ПЕЧАТА В КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ (1879-1908). Част II. Престъпленията по печата - Гл. ас. Снежана Цекова

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Locked - ЗАВИСИ ЛИ ДОПУСТИМОСТТА НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ НА ВЪЗЗИВНО РЕШЕНИЕ, С КОЕТО РЕШЕНИЕТО НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД Е ОБЕЗСИЛЕНО И ДЕЛОТО.. - Проф. д-р Анелия Мингова

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта