БРОЙ № 9/2013

Български English
БРОЙ № 9/2013

Съдържание :

НАУКА:

Locked - НАИСТИНА ЛИ СИНДИКЪТ НЯМА МЯСТО В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЧЛ. 694 ТЗ? - Нели Маданска

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КОНСТИТУЦИОНЕН МОДЕЛ - Доц. д-р Христо Паунов

Анотация / Отвори в PDF

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

Unlocked - ПРАВА ПРИ НЕДОСТАТЪЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - Доц. д-р Бисерка Маринова

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Locked - ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБВИНЕНИЕТО (преглед на съдебната практика) - Проф. д. ю. н. Маргарита Чинова, Марин Малчев

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЕЖЕСТ НА ДОКАЗВАНЕ ПРИ ОТРИЦАТЕЛНИ ФАКТИ - Проф. д-р Анелия Мингова

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта