БРОЙ № 11/2013

Български English
БРОЙ № 11/2013

Съдържание :

НАУКА:

Locked - ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВОПРИЕМСТВОТО - Проф. д-р Симеон Тасев

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД ОТНОСНО ЕВОЛЮЦИЯТА НА ПОНЯТИЕТО „КОРУПЦИЯ” - Гл. ас. д-р Чавдар Стоянов

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - МАЛОВАЖНИ СЛУЧАИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО - ЧЛ. 235, АЛ. 6 НК. ОТГРАНИЧАВАНЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ. - Ас. д-р Ружена Кондева

Анотация / Отвори в PDF

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

Locked - УПРАВЛЕНСКИТЕ АКТОВЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ - Гл. ас. д-р Константин Пехливанов

Анотация / Отвори в PDF

Locked - РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ И СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Д-р Пламен Славов

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Locked - ИСКЪТ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 3 ОТ ЗЗД И ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДОГОВОР ЗА УЧРЕДЯВАНЕ СУПЕРФИЦИЯ СРЕЩУ СТРОИТЕЛСТВО - Доц. д-р Бисерка Маринова

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА ЧРЕЗ ПРАВНА НОРМА И ПРАВОМОЩИЯТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ - Благой Делиев

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ОТНОСНО ПУБЛИЧНОПРАВНАТА ПРАКТИКА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СПОСОБИТЕ ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОМПЕТЕНЦИЯТА - Гл. ас. д-р Петър Илиев

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта