Home Archive 2013 ISSUE № 11/2013

ISSUE № 11/2013

Български English
ISSUE № 11/2013

Content:

SCIENCE:

Locked - ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВОПРИЕМСТВОТО - Prof. Simeon Tasev, PhD

Annotation / PDF

Locked - ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД ОТНОСНО ЕВОЛЮЦИЯТА НА ПОНЯТИЕТО „КОРУПЦИЯ” - Chief Asst. Prof. Chavdar Stoyanov, PhD

Annotation / PDF

Unlocked - MISDEMEANOR CRIMINAL OFFENCES AGAINST FORESTRY – ART. 235 P. 6 OF THE BULGARIAN CRIMINAL CODE. DISTINCTION OF THE ADMINISTRATIVE CASES. - Asst. Prof. Ruzhena Kondeva, PhD

Annotation / PDF

LEGISLATION:

Locked - УПРАВЛЕНСКИТЕ АКТОВЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ - Chief Asst. Prof. Konstantin Pehlivanov, PhD

Annotation / PDF

Locked - РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ И СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Plamen Slavov, PhD

Annotation / PDF

CASE LAW:

Locked - ИСКЪТ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 3 ОТ ЗЗД И ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДОГОВОР ЗА УЧРЕДЯВАНЕ СУПЕРФИЦИЯ СРЕЩУ СТРОИТЕЛСТВО - Assoc. Prof. Biserka Marinova, PhD

Annotation / PDF

Locked - CHARACTERISTICS OF DISCRIMINATION BY RULE AND POWERS OF THE COMMISSION FOR PROTECTION AGAINST DISCRIMINATION. - Blagoy Deliev

Annotation / PDF

Locked - ОТНОСНО ПУБЛИЧНОПРАВНАТА ПРАКТИКА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СПОСОБИТЕ ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОМПЕТЕНЦИЯТА - Chief Asst. Prof. Petar Iliev, PhD

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map