БРОЙ № 7/2014

Български English
БРОЙ № 7/2014

Съдържание :

ТРУДОВО ПРАВО:

Locked - НОВИ МОМЕНТИ И СТАРИ ПРОБЛЕМИ В МАТЕРИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ - Проф. д-р Емил Мингов

Анотация / Отвори в PDF

ВЕЩНО ПРАВО:

Locked - ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОТДЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 ЗУЕС – ВЪПРОСИ ОТ ПРАКТИКАТА - Стоян Ставру

Анотация / Отвори в PDF

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ:

Locked - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА ПОРАДИ НЕИЗПОЛЗВАНЕТО Й В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ГОДИНИ - Джоузеф Шианганг Шанг

Анотация / Отвори в PDF

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - АРБИТРАЖНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И НЕГОВАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ - Проф. д-р Огнян Стамболиев, Гл. ас. Александър Кацарски

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ДЕЙСТВИЯ БЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ НА ТЪРГОВЕЦА, АРБИТРАЖНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ПРАКТИКА - Проф. д-р Поля Голева

Анотация / Отвори в PDF

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО:

Locked - ФАКТОРИ ЗА НАРУШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА И ВИДОВЕ НАРУШЕНИЯ. ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НАРУШЕНИЯТА НА КОМПЕТЕНТН - Гл. ас. д-р Петър Илиев

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (24.06.2014 г. - 23.07.2014 г.)

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (24.06.2014 г. - 23.07.2014 г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 53/2014 - БР. 60/2014)

Анотация / Отвори в PDF

ПОЛЕЗНО:

Unlocked - СИЕЛА ПРОЦЕДУРИ или как лесно и бързо да се ориентирате в лабиринта на администрацията, процедурите и съдебната практика

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта