Home Archive 2014 ISSUE № 7/2014

ISSUE № 7/2014

Български English
ISSUE № 7/2014

Content:

LABOUR LAW:

Locked - НОВИ МОМЕНТИ И СТАРИ ПРОБЛЕМИ В МАТЕРИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ - Prof. Emil Mingov, PhD

Annotation / PDF

PROPERTY LAW:

Locked - ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОТДЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 ЗУЕС – ВЪПРОСИ ОТ ПРАКТИКАТА - Stoyan Stavru

Annotation / PDF

INTELLECTUAL PROPERTY:

Locked - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА ПОРАДИ НЕИЗПОЛЗВАНЕТО Й В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ГОДИНИ - Joseph Shang

Annotation / PDF

CIVIL PROCESS:

Locked - АРБИТРАЖНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И НЕГОВАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ - Prof. Ognyan Stamboliev, PhD, Chief Asst. Prof. Aleksandar Katzarski

Annotation / PDF

Locked - ДЕЙСТВИЯ БЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ НА ТЪРГОВЕЦА, АРБИТРАЖНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ПРАКТИКА - Prof. Polya Goleva, PhD

Annotation / PDF

CONSTITUTIONAL LAW:

Locked - ФАКТОРИ ЗА НАРУШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА И ВИДОВЕ НАРУШЕНИЯ. ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НАРУШЕНИЯТА НА КОМПЕТЕНТН - Chief Asst. Prof. Petar Iliev

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (24.06.2014 г. - 23.07.2014 г.)

Annotation / PDF

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (24.06.2014 г. - 23.07.2014 г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 53/2014 - БР. 60/2014)

Annotation / PDF

USEFUL:

Unlocked - СИЕЛА ПРОЦЕДУРИ или как лесно и бързо да се ориентирате в лабиринта на администрацията, процедурите и съдебната практика

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map