Home Archive 2013 ISSUE № 8/2013 1700 ГОДИНИ ОТ МИЛАНСКИЯ ЕДИКТ - НАЧАЛОТО НА ПЪТЯ НА РЕЛИГИОЗНАТА СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ

1700 ГОДИНИ ОТ МИЛАНСКИЯ ЕДИКТ - НАЧАЛОТО НА ПЪТЯ НА РЕЛИГИОЗНАТА СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ

Български English

Author

Prof. Dimitar Tokushev, PhD

 

Annotation

Днес обръщаме поглед към едно значимо събитие, което вълнува теолози, историци и юристи. Това е Миланският едикт на император Константин, който се счита начало на официалното признаване на християнската религия в Римската империя и начало на възходящия път на християнството в Европа. Той бележи историческата граница между езическия Рим и християнска Европа. На това събитие са посветени големи научни форуми за значението и съвременните проекции на Миланския едикт.

Миланският едикт и честването на 17-вековния юбилей от неговото издаване е поводът, който ни мотивира да поговорим за религията, толерантността и за правото.

„Да бъдем толерантни!”, се казва в Декларацията за принципите на толерантност, приета от 28-мата Генерална конференция на ЮНЕСКО, „означава да зачитаме, приемаме и оценяваме богатото разнообразие от култури в нашия свят… толерантността се укрепва чрез знания, откритост на съвестта и на убежденията…”.

 

Keywords

право, религия, толерантност, Милански едикт

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map