Home Archive 2013 ISSUE № 8/2013 ЕДИКТ ЛИ Е „МЕДИОЛАНСКИЯТ ЕДИКТ”?

ЕДИКТ ЛИ Е „МЕДИОЛАНСКИЯТ ЕДИКТ”?

Български English

Author

Prof. Mariya Kostova, PhD

 

Annotation

Въпросът, разгледан в статията е терминологичен и правно-технически, но изясняването му може би ще подскаже и някои политико-исторически въпроси.

През императорската епоха актовете на римските императори са определяни като конституции, но Улпиан уточнява (в D. 1.4.1.1), че става дума за популярно или общоупотребимо наименование. Вместо конституция в изворите често се срещат термините, с които се назовавали различните видове актове конституции – едикти, декрети, мандати, епистули, рескрипти, субскрипции.

Какъв вид акт е „МЕДИОЛАНСКИЯТ ЕДИКТ”? На този въпрос се опитва да отговори авторът на настоящата статия, като се позовава на анализ на значението на термините, използвани в различните видове източници.

 

Keywords

право, религия, толерантност, Милански едикт

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map