Home Archive 2014 ISSUE № 1/2014 СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПОРАДИ ОБРАЗУВАНО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО ПО ВЪПРОС ОТ ОБУСЛАВЯЩО ЗНАЧЕНИЕ

СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПОРАДИ ОБРАЗУВАНО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО ПО ВЪПРОС ОТ ОБУСЛАВЯЩО ЗНАЧЕНИЕ

Български English

Author

Prof. Anelia Mingova, PhD

 

Annotation

Статията е посветена на въпросите, поставени в тълкувателно дело № 8/2013 г. на ОСГТК на ВКС.

Аргументирана е тезата, че не само съставите на ВКС, но и първоинстанциноните и въззивните съдилища следва да спират производствата по висящите пред тях дела поради образувано тълкувателно дело от ВКС, за да се предотврати възможността бъдещите съдебни решения да бъдат атакувани като постановени в противоречие с практиката на ВКС по съответния правен въпрос, на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Тази теза се обосновава и с действието на принципа за законност при осъществяване на правораздавателна дейност от всички съдилища.

В статията е застъпено становището, че изводът за обусловеност от предмета на тълкувателното дело и спирането на производството съставите на ВКС следва да правят при преценката за допускане на касационното обжалване на основание изложените от жалбоподателя основания за това.

Връзката на определенията за спиране на касационното производство с осъществяваната от отделните състави на ВКС селективна функция, която не подлежи на контрол, обосновава разбирането, че тези определения също не подлежат на обжалване пред друг тричленен състав на съда.

 

Keywords

спирането на производството, тълкувателно дело

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map