Home Archive 2015 ISSUE № 5/2015 УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗХОДА НА ДЕТЕ, ЗАЧЕНАТО “ИН ВИТРО”, ПРИ ПОГРЕШНО ИМПЛАНТИРАНЕ НА ЧУЖД ЕМБРИОН

УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗХОДА НА ДЕТЕ, ЗАЧЕНАТО “ИН ВИТРО”, ПРИ ПОГРЕШНО ИМПЛАНТИРАНЕ НА ЧУЖД ЕМБРИОН

Български English

Author

Stoyan Stavru

 

Annotation

Настоящото изложение изхожда от следната хипотеза.

Две двойки мъж и жена (репродуктивни партньори) участват в две отделни процедури по асистирана репродукция. При всяка една от тях е използван методът “ин витро”, за да се заченат генетично свързани с всяка една от двойките ембриони. За целта всеки от репродуктивните партньори е предоставил свои репродуктивни клетки при условията на партньорско даряване. В резултат на допусната грешка, обаче, при извършения ембриотрансфер в тялото на едната жена е имплантиран вместо генетично свързания с нея ембрион, ембрионът, заченат в резултат на партньорското даряване в рамките на другата двойка. Така в тялото на жената е инициирана бременност, при която тя износва дете, което не е генетично свързано нито с нея, нито с нейния репродуктивен партньор (фактическо гестационно сурогатство). Допуснатата грешка се установява по време на бременността, като и двете двойки научават за нея. Въпреки тази информация и началната фаза на бременността, в която бременната жена може да извърши аборт по желания, тя и нейният репродуктивен партньор решават да запазят детето и да го родят и отгледат като свое. На това решение се противопоставят генетичните родители, чиито репродуктивни клетки са били използвани при условията на партньорско даряване за зачеването “ин витро” на ембриона, имплантиран в матката на бременната жена.

Въпросът, който разглежда настоящата статия, е относно начина на установяване на произхода на детето в описаната хипотеза. И по-конкретно: съществуват ли възможности генетичните родители на заченатия да установят неговия произход от себе си? Отговорът на този въпрос е разгледан в две различни хипотези, отграничени в зависимост от това дали между бременната жена и нейния репродуктивен партньор съществува сключен брак или не.

 

Keywords

произход, асистирана репродукция, семейно право

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map