Home Archive 2015 ISSUE № 5/2015 ПРИЛОЖИМОСТ НА БИОМЕТРИЧНИТЕ ДАННИ В ПРОЦЕСА НА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ПРИЛОЖИМОСТ НА БИОМЕТРИЧНИТЕ ДАННИ В ПРОЦЕСА НА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Български English

Author

Margarita Hubenova

 

Annotation

Един от основните въпроси, които се обсъждат при създаването на национална схема за електронна идентификация, е дали са бъдат включвани биометрични данни. Статията дава отговор на този въпрос, като за целта е разгледана приложимостта на биометричните данни в процеса на електронна идентификация при съобразяване на функциите, които те имат в процеса на идентификация на лицата в традиционна среда – свързване на документ за самоличност с притежателя му и създаване на допълнителни гаранции срещу фалшификации на документа. Използваните в традиционна среда биометрични данни – лицево изображение и пръстови отпечатъци, са напълно приложими в процеса на електронна идентификация, като изпълняват същата функция, както и в традиционна среда. Поради рисковете за личността, които обработката на биометрични данни в електронна среда създава и при вземане предвид степента на развитието на обществените отношения към настоящия момент, такива не следва да се използват в процеса на електронна идентификация. 

 

Keywords

биометрични данни, функции на биометричните данни, електронна идентификация, рискове при обработката на биометрични данни, допълнителни гаранции за защита при обработка на биометрични данни

Unlocked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map