Home Archive 2017 ISSUE № 2/2017 ОБНАРОДВАНИ СА ИЗМЕНЕНИЯТА КАСАЕЩИ АРБИТРАЖНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЮРИСКОНУСЛТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

ОБНАРОДВАНИ СА ИЗМЕНЕНИЯТА КАСАЕЩИ АРБИТРАЖНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЮРИСКОНУСЛТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Български English

Author

Daniela Simeonova-Korudzhieva

 

Annotation

В статията се коментират законовите промени в уредбата на арбитражните производства и юрисконсултските възнаграждения, които са обнародвани в Държавен вестник, бр. 8 от 2017 г. и е изложено виждането на автора за значението им.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map