Home Archive 2017 ISSUE № 2/2017 ПРАВНИ И ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ РЕГЛАМЕНТАЦИЯТА НА ГЕНЕТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

ПРАВНИ И ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ РЕГЛАМЕНТАЦИЯТА НА ГЕНЕТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Български English

Author

Iliyana Miteva

 

Annotation

Предмет на разглеждане в статията е правната регламентация на генетичните изследвания. Разгледани са:

- основните понятия, свързани с генетичните изследвания и хората с увреждания в международни източници, законодателството на Република България и в други източници от неправен характер;

- правната регламентация на генетичните изследвания в Република България. Видове генетични изследвания, акредитирани генетични лаборатории и спецификата на информираното съгласие при генетичните изследвания.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map