Home Archive 2017 ISSUE № 2/2017 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 03.02.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2015 Г., ОСГТК НА ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 03.02.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2015 Г., ОСГТК НА ВКС

Български English

 

Annotation

Тълкувателното решение разглежда процесуалноправния въпрос "Може ли да бъде продължаван при условията на чл. 63, ал. 1 ГПК срокът по чл. 390, ал. 3 ГПК за предявяване на бъдещ иск?" поради противоречива практика на състави на ВКС.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map