Home Archive 2017 ISSUE № 8/2017 САМОНАЕТО ЛИЦЕ

САМОНАЕТО ЛИЦЕ

Български English

Author

Nenko Salchev

 

Annotation

Авторът счита за възможно включването на „междинната“ категория на зависимо самонаети лица в системата, регулираща отношенията по предоставяне на работна сила.

В статията се разглежда: трудовият договор като основа на трудовото правоотношение; разликата между работник/служител и самонаето лице; субординацията (подчинението) на работника/служителя, който е в трудово правоотношение; понятието самонаето лице; фалшивото самонаемане; зависимото самонаето лице; регулацията в България и възможно развитие на правната уредба.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map