Home Archive 2017 ISSUE № 8/2017 ПРАВЕН РЕЖИМ НА ДОНОРСТВОТО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

ПРАВЕН РЕЖИМ НА ДОНОРСТВОТО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Български English

Author

Iliyana Miteva

 

Annotation

В статията се разглеждат:

  • историята на трансплантацията на органи и тъкани в световен и национален мащаб и развитието на законодателството в Република България;
  • основните понятия, свързани с органодонорството и трансплантацията в законодателството на Република България и в други източници от неправен характер;
  • правният режим на органодонортвото и трансплантацията в законодателството на България – критерии за установяване на мозъчна смърт, изразяване на волеизявление за органодонорство;
  • донорството – видове в българското нормотворчество. Вземането на органи, тъкани и клетки от жив донор;
  • Изпълнителна агенция по трансплантация – статут и правомощия.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map