Home Archive 2017 ISSUE № 8/2017 КОНСТИТУЦИОННИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАТИФИЦИРАНЕ НА СМЕСЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ЕС И ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ОТ ЕДНА СТРАНА, И ТРЕТА ДЪРЖАВА ОТ ДРУГА

КОНСТИТУЦИОННИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАТИФИЦИРАНЕ НА СМЕСЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ЕС И ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ОТ ЕДНА СТРАНА, И ТРЕТА ДЪРЖАВА ОТ ДРУГА

Български English

Author

Boris Yovchev

 

Annotation

Като държава – членка на ЕС, България предстои да стане страна по Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга. ВИТС е споразумение със смесен характер, като предметният обхват на договора попада частично както в изключителната и споделена компетентност на ЕС от една страна, така и в националната компетентност на държавите членки от друга. Вътрешноправното прилагане на този вид смесени споразумения води до въпроса, до каква степен разпоредбите на такъв тип международни договори стават част от правовия ред на Република България и ползват ли се те с предимство пред вътрешното законодателство, което им противоречи?

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map