Home Archive 2017 ISSUE № 8/2017 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 03.07.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2016 Г., ОСГК НА ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 03.07.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2016 Г., ОСГК НА ВКС

Български English

 

Annotation

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 01.03.2016 г. на председателя на Върховния касационен съд на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ по следните въпроси:

1. При какви ограничения, с оглед интересите на детето, съдът следва да разреши по реда на чл. 127а СК пътуването му в чужбина без съгласието на единия родител?

2. Изключва ли разпоредбата на чл. 59, ал. 2 СК възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители?

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map