Home Archive 2017 ISSUE № 9/2017 ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, УЧРЕДЕНО ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ И НАСЛЕДЯВАНЕТО

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, УЧРЕДЕНО ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ И НАСЛЕДЯВАНЕТО

Български English

Author

Prof. Polya Goleva, PhD

 

Annotation

В литературата е констатирано лавинообразно нарастване на едноличните дружества с ограничена отговорност след като през 2009 г. минималният капитал на дружествата с ограничена отговорност спадна на 2 лв. – чл. 117, ал. 1 ТЗ. В тази връзка голямо значение има чл. 157, ал. 1 ТЗ, според който дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността

Тази лаконична правна разпоредба поражда няколко важни, както от теоретична, така и от практическа гледна точка, въпроси, които са предмет на разглеждане в статията:

1.    Как се прекратява дружеството – автоматично или по друг начин?

2.    Дали всички наследници следва да подпишат заявлението или е достатъчно един от тях да го подпише и подаде, за да се стигне до вписване на прекратяването на ЕООД в търговския регистър?

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map