Home Archive 2017 ISSUE № 9/2017 ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОЦЕСУАЛНАТА ЛЕГИТИМАЦИЯ ПРИ НАСЛЕДЕНИ АКЦИИ

ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОЦЕСУАЛНАТА ЛЕГИТИМАЦИЯ ПРИ НАСЛЕДЕНИ АКЦИИ

Български English

Author

Prof. Ognyan Stamboliev, PhD

 

Annotation

В статията се разглежда въпросът за процесуалната легитимация на наследниците, когато в наследствената маса са включени акции. Авторът се спира на въпроса за това какво представлява наследството и на правата, които възникват за наследниците от момента на неговото откриване. Разглеждат се особеностите на акциите като част от наследствената маса, както и въпросът за процесуалната легитимация на съпритежателите на акции по наследство, по отношение на искове по чл. 71 или чл. 74 от ТЗ.

 

Unlocked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map