Home Archive 2017 ISSUE № 9/2017 ПОСТАНОВКА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ БРАКА И СЕМЕЙСТВОТО, СЪГЛАСНО УРЕДБАТА В STRAFGESETZBUCH – НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС НА ГЕРМАНИЯ

ПОСТАНОВКА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ БРАКА И СЕМЕЙСТВОТО, СЪГЛАСНО УРЕДБАТА В STRAFGESETZBUCH – НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС НА ГЕРМАНИЯ

Български English

Author

Lidia Peneva

 

Annotation

В статията се прави сравнителен анализ на правната регламентация на престъпленията против брака и семейството в българския Наказателен кодекс и тази в Strafgesetzbuch – Наказателния кодекс на Германия.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map