Home Archive 2017 ISSUE № 9/2017 ПРЕТЪРСВАНЕ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ

ПРЕТЪРСВАНЕ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ

Български English

Author

Iskra Vladova-Nedkova

 

Annotation

Претърсването е едно от най-характерните следствени действия, извършвани в рамките на разследване на престъпления, свързани с наркотици. То е по-типично за етапа на първоначалните и неотложни следствени действия и често се явява дори първо действие по разследването. В хода на извършването му обикновено се приобщават най-важните за разследването веществени доказателства. Ето защо изследване на претърсването е от особена важност за провеждане на качествено и ефективно разследване.

Настоящото изследване е посветено на процесуалните и тактически изисквания, които следва да бъдат спазени при извършване на претърсването, за да бъде обезпечена процесуалната му валидност. Изследвани са претърсване на помещения, местности и моторни превозни средства, като са съобразени спецификите, характерни за претърсването при разследване на престъпления с наркотици и са формулирани препоръки към компетентните органи с оглед необходимостта от усъвършенстване на практиката в тази област.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map