Home Archive 2017 ISSUE № 10/2017 ФОРМУЛАТА ЗА УСПЕХ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ИНДВИДУАЛЕН ПОДХОД ИЛИ НОРМАТИВНО РЕШЕНИЕ?

ФОРМУЛАТА ЗА УСПЕХ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ИНДВИДУАЛЕН ПОДХОД ИЛИ НОРМАТИВНО РЕШЕНИЕ?

Български English

Author

Hristofor Manchev, Zdravko Ivanov

 

Annotation

Настоящата статия представлява разширен, преработен и значително допълнен вариант на правно-икономически анализ на авторите, озаглавен: “Успехът на ЧСИ – индивидуален подход или нормативни промени?“, публикван на : http://www.economic.bg/bg/news/8/uspehat-na-chsi-individualen-podhhod-ili-normativni-promeni.html/.

Същата следва да даде логично обяснение, дали всички успехи на частните съдебни изпълнители в Република България се дължат на стимула, който имат чрез събиране на авансови и пропорционални такси?

Според авторите отговорът на този въпрос е верен, но непълен. Другата част на отговора се крие в нормативната уредба, която урежда статута и правомощията на частните съдебни изпълнители в Република България.

Авторите само „маркират“ проблеми в настоящия анализ, без да си поставят за цел да дадат отговор на всички върпроси, които възникват у читателя, а и за които загатва самата статия. Същата е по-скоро призив към научната общност, институции, политици, юристи, икономисти, хора интересуващи се и занимаващи се със съдебно изпълнение, да видят ползите от частното съдебно изпълнение в Република България и защо то е толкова необходимо за създаване на правна сигурност у бизнеса в страната.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map