Home Archive 2020 ISSUE № 8/2020 ЕЛЕКТРОННИ ОВЛАСТЯВАНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОННИ ОВЛАСТЯВАНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Български English

Author

Margarita Hubenova

 

Annotation

Възможността за извършване на действия от името на друго лице във виртуална среда е необходимо условие за осигуряване на равнопоставеност между лицата. Нормативният модел на електронното упълномощаване, създаден със Закона за електронна идентификация е неясен и противоречив. Статията разглежда нормативната уредба на електронните овластявания и посочва недостатъците ѝ.

 

Keywords

електронни овластявания, упълномощаване във виртуална среда, електронна идентификация, електронни административни услуги

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map