Home Archive 2020 ISSUE № 8/2020 ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ В РАМКИТЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ В РАМКИТЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ

Български English

Author

Asst. Prof. Ruzhena Kondeva, PhD

 

Annotation

Статията разглежда проявленията на възстановителното правосъдие в българската наказателно-правна система. Разгледани са мерките на възстановителното правосъдие и медиацията между жертва и извършител на престъплението като основен инструмент. Посочени са съществуващите възстановителни елементи в традиционни наказателно-правни институти, както и възстановителни практики в наказателно-процесуални институти. Подробно са разгледани възстановителните елементи при споразумението между прокурора и защитника (прототип на медиация), отговорността на непълнолетните извършители, освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, съкратено съдебно следствие, пробация. Дадени са примери за възстановително правосъдие при престъпления от частен характер, възстановителни практики при изпълнение на наказания и Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпление. Това, за което трябва да се работи е прилагането на възстановителното правосъдие да излезе извън „сянката на закона“, преодолявайки съпротивата, в това число и на част от юридическото съсловие. За да бъде осъществена тази цел водеща е ролята на съда, прокуратурата и органите на досъдебното разследване.

 

Keywords

restorative justice, mediation, settlement, minor criminals, probation, victim-offender mediation

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map