Home Archive 2020 ISSUE № 4/2020

ISSUE № 4/2020

Български English
ISSUE № 4/2020

Content:

PROPERTY LAW:

Locked - ВЪПРОСИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЩИ ЧАСТИ В СГРАДА – ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА - Assoc. Prof. Biserka Marinova, PhD

Annotation / PDF

FAMILY LAW AND LAW OF SUCCESSION:

Locked - БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО НЯКОИ ВЪПРОСИ В ОБЛАСТТА НА ЗАКРИЛАТА НА ДЕТЕТО В СВЕТЛИНАТА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И ДРУГИ АКТОВЕ - Daniela Simeonova-Korudzhieva

Annotation / PDF

INFORMATION LAW:

Locked - МОДЕЛ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТЪПНОСТ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ И МОБИЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ - Chief Asst. Prof. Kalina Georgieva, PhD

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 31/2020 - БР. 39/2020)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map