Home Archive 2020 ISSUE № 7/2020

ISSUE № 7/2020

Български English
ISSUE № 7/2020

Content:

TRADE LAW:

Locked - ПРАВНИЯТ ИНТЕРЕС ПРИ ИСКА ЗА ЗАЩИТА НА ЧЛЕНСТВО В ПРАКТИКАТА НА ВКС - Assoc. Prof. Nikolay Kolev, PhD

Annotation / PDF

ADMINISTRATIVE PROCESS:

Locked - ИНЦИДЕНТЕН КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ - Prof. Ivan T. Todorov, PhD

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 13.07.2020 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2018 Г., ОСТК НА ВКС - THE SCC

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА – АВГУСТ 2020 Г. - THE SCC

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 59/2020 – БР. 68/2020)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map