Home Archive 2013 ISSUE № 5/2013

ISSUE № 5/2013

Български English
ISSUE № 5/2013

Content:

SCIENCE:

Unlocked - ОТНОСНО ПРАВНАТА СЪЩНОСТ НА „МОНОПОЛИТЕ” И ПАЗАРНОТО ГОСПОДСТВО - Assoc. Prof. Ivan Tzvetanov, PhD

Annotation / PDF

Locked - ОСПОРВАНЕ НА НЯКОИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЗУТ – ПРЕД ОСОБЕНА ЮРИСДИКЦИЯ - Nadezhda Gadzhanova

Annotation / PDF

Unlocked - СЕЗИРАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ОТ ГРАЖДАНИТЕ? - Radoslava Yankulova

Annotation / PDF

LEGISLATION:

Locked - АВТЕНТИЧНО ЕЛЕКТРОННО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - Prof. Vihar Kiskinov, LL.D.

Annotation / PDF

Locked - РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕЛЕКОМ СЕКТОРА В РАМКИТЕ НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ - Georgi Sulev

Annotation / PDF

CASE LAW:

Locked - ЗАЩО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОБЖАЛВАНЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД ПО ЧЛ. 288 ГПК - Prof. Anelia Mingova, PhD

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map