Home Archive 2014 ISSUE № 5/2014

ISSUE № 5/2014

Български English
ISSUE № 5/2014

Content:

CIVIL LAW:

Unlocked - РАЗХОДИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОГРЕБЕНИЕТО НА ЗАГИНАЛ ПРИ НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ БЛИЗЪК КАТО ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЕЗВРЕДА - Vasil Petrov

Annotation / PDF

TRADE LAW:

Locked - НОВИТЕ МОМЕНТИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ОБН., ДВ, БР. 40 ОТ 13.05.2014 Г.) - Polya Petrova-Ognianova

Annotation / PDF

Locked - ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ - Nikolay Rumyanov Nikolov

Annotation / PDF

FAMILY LAW AND LAW OF SUCCESSION:

Locked - НОВА МОНОГРАФИЯ ПО НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО - Prof. Simeon Tasev, PhD

Annotation / PDF

CONSTITUTIONAL LAW:

Locked - КОНСТИТУЦИОННАТА МОНАРХИЯ КАТО ОСНОВНА ФОРМА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ XIX В. - Chief Asst. Prof. Martin Belov, PhD

Annotation / PDF

ADMINISTRATIVE LAW:

Locked - РЕЗОЛЮЦИИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО - Nikolay Nikolov, PhD

Annotation / PDF

CRIMINAL LAW:

Locked - КОРПОРАТИВНА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ - ЗАЩО ТРЯБВА ДА Я ИМА В НОВИЯ НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС, АРГУМЕНТИ „ЗА” И ЛИПСА НА АРГУМЕНТИ „ПРОТИВ”. - Peter Petrov

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (19.04.2014 Г. - 23.05.2014 Г.)

Annotation / PDF

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (19.04.2014 Г. - 23.05.2014 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 35/2014 - БР. 43/2014)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map