Home Archive 2015 ISSUE № 7/2015

ISSUE № 7/2015

Български English
ISSUE № 7/2015

Content:

CIVIL PROCESS:

Unlocked - УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЧУЖДОТО ПРАВО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС - Deyan Dragiev

Annotation / PDF

ADMINISTRATIVE LAW:

Locked - ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ДЪЛЖИМОСТ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СПОРЕД АКТУАЛНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА - Eftim Marev

Annotation / PDF

INFORMATION LAW:

Locked - ЕВРОПЕЙСКИ АКТОВЕ ОТНОСНО ПОВТОРНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР - Chief Asst. Prof. Kalina Georgieva, PhD

Annotation / PDF

CRIMINAL PROCESS:

Locked - ВЗЕМАНЕ ПРЕДВИД НА ПРИСЪДИТЕ, ПОСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ХОДА НА НОВООБРАЗУВАНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА - Prof. Margarita Tchinova, LL.D., Pavlina Panova, PhD

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (24.06.2015 Г. - 31.07.2015 Г.)

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (24.06.2015 Г. - 31.07.2015 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 46/2015 - БР. 58/2015)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map