Home Archive 2015 ISSUE № 10/2015

ISSUE № 10/2015

Български English
ISSUE № 10/2015

Content:

INTELLECTUAL PROPERTY:

Unlocked - ПРЕХВЪРЛИМИ ЛИ СА АВТОРСКИТЕ ПРАВА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА - Hristo Raychev

Annotation / PDF

CIVIL EXECUTIVE PROCESS:

Locked - ПРОБЛЕМИ НА ПРИХВАЩАНЕТО В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС - Prof. Valentina Popova, PhD

Annotation / PDF

CONSTITUTIONAL LAW:

Locked - ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА – УНИВЕРСАЛЕН СТАНДАРТ ЗА ЗАКОННОСТ И ЛЕГИТИМНОСТ - Ivan Petrov

Annotation / PDF

INFORMATION LAW:

Locked - ЗАДЪЛЖЕНИ СУБЕКТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - Chief Asst. Prof. Kalina Georgieva, PhD

Annotation / PDF

AIR TRANSPORT:

Locked - ПРЕДМЕТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗ - Milena Koleva

Annotation / PDF

Locked - ИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ - Milena Koleva

Annotation / PDF

Locked - ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗ, ИЗВЪРШЕН ОТ ЛИЦЕ РАЗЛИЧНО ОТ ПРЕВОЗВАЧА ПО ДОГОВОРА - Milena Koleva

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (31.10.2015 г. – 27.11.2015 г.)

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (27.10.2015 г. – 27.11.2015 г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 85/2015 - БР. 92/2015)

Annotation / PDF

CASE LAW:

Locked - Решение № 80 от 08.10.2015 г. по т. д. № 1565/2014 г., т. к., І т. о. на ВКС

Annotation / PDF

Locked - Решение № 55 от 08.10.2015 г. по гр. д. № 3255/2014 г., г. к., ІІ г. о. на ВКС

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map