Home Archive 2015 ISSUE № 11/2015

ISSUE № 11/2015

Български English
ISSUE № 11/2015

Content:

CIVIL PROCESS:

Locked - СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ПРОМЯНА НА ПОЛА - Ivan Georgiev, Tsvetelina Karzheva-Teneva

Annotation / PDF

CIVIL EXECUTIVE PROCESS:

Locked - ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ДЯЛ НА СЪДРУЖНИК В ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ - Ivaylo Vasilev

Annotation / PDF

INTERNATIONAL LAW:

Locked - КИТАЙ Е ВАЖЕН - Asen Velinov, PhD

Annotation / PDF

CRIMINAL LAW:

Unlocked - ПОЛУЧАВАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА НЕСЛЕДВАЩА СЕ ПАРИЧНА СУМА ИЛИ ДАВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ДРУГО ЛИЦЕ ДА ПОЛУЧИ ТАКАВА - Pavel Gaydarov, PhD

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (27.11.2015 Г. – 31.12.2015 Г.)

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (27.11.2015 Г. – 31.12.2015 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 93/2015 – БР. 103/2015)

Annotation / PDF

CASE LAW:

Locked - Решение № 395 от 08.12.2015 г. по гр. д. № 1463/2015 г., г. к., ІV г. о. на ВКС

Annotation / PDF

Locked - Решение № 186 от 11.12.2015 г. по гр. д. № 295/2015 г., г. к., ІІІ г. о. на ВКС

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map