Home Archive 2016 ISSUE № 11/2016

ISSUE № 11/2016

Български English
ISSUE № 11/2016

Content:

TRADE LAW:

Locked - СЪВРЕМЕННИ ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛИ В УРЕДБАТА НА РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ДЯЛОВЕ В ООД - Emil Radev

Annotation / PDF

LABOUR LAW:

Locked - РОЛЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, КОЕТО ОСИГУРЯВА ВРЕМЕННА РАБОТА В БЪЛГАРСКОТО ТРУДОВО ПРАВО - Nenko Salchev

Annotation / PDF

PROPERTY LAW:

Unlocked - ПРАВНИТЕ АСПЕКТИ НА ЗАВЪРШВАНЕТО СТРОЕЖА НА СГРАДАТА НА ЕТАП „ГРУБ СТРОЕЖ“ - Penka Popova

Annotation / PDF

CONSTITUTIONAL LAW:

Locked - ХИМНЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ДЪРЖАВЕН СИМВОЛ - Assoc. Prof. Hristo Paunov, PhD

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 22.12.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2016 Г., ОСНК НА ВКС

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 12.12.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2014 Г., ОСГК НА ВКС

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 13.12.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 10/2016 Г., ОСС НА ВАС, I И II КОЛЕГИЯ

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (01.12.2016 Г. - 31.12.2016 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 96/2016 - БР. 105/2016)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map