CIVIL LAW

Български English
ISSUE № 2/2017

Content:

CIVIL LAW:

Locked - ЗА ИСКА ПО ЧЛ. 19, АЛ. 3 ЗЗД И СВЪРЗАНИ С НЕГО ВЪПРОСИ НА НИЩОЖНОСТТА, ПАВЛОВИЯ ИСК И СЪДЕБНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ - Assoc. Prof. Biserka Marinova, PhD

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map