Home Archive 2018 ISSUE № 2/2018

ISSUE № 2/2018

Български English
ISSUE № 2/2018

Content:

PROPERTY LAW:

Locked - НЕТРАДИЦИОННИ ВИЖДАНИЯ ЗА СОБСТВЕНОСТ В ПРАКТИКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА - Chief Asst. Prof. Lyuba Panayotova-Chalakova, PhD

Annotation / PDF

Locked - ОТНОВО ЗА „МОРАТОРИУМА“ ВЪРХУ ДАВНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИМОТИ - Stoyan Stavru, Delyan Nedev, PhD

Annotation / PDF

CIVIL PROCESS:

Locked - НАМИРА ЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЛ. 269, ИЗР. ВТОРО ГПК В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОБЖАЛВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД? - Prof. Anelia Mingova, PhD, Assoc. Prof. Tanya Gradinarova, PhD

Annotation / PDF

CIVIL EXECUTIVE PROCESS:

Locked - ОБЕЗСИЛВА ЛИ СЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ЛИСТ В ХИПОТЕЗАТА НА ЧЛ. 433, АЛ. 1 Т. 4 ГПК - Margarita Sabeva

Annotation / PDF

CRIMINAL PROCESS:

Locked - PROCEDURAL CAPACITY OF THE VICTIM IN CRIMINAL PROCEDURE (II) - Assist. Prof. Yanko Roychev, PhD

Annotation / PDF

CASE LAW:

Locked - ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 341 ОТ 02.10.2017 Г. ПО Ч. ГР. Д. № 3310/2017 Г., ІІІ Г. О. НА ВКС

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (1.01.2018 Г. – 31.01.2018 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 4/2018 – БР. 10/2018)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map