Home Archive 2018 ISSUE № 7/2018

ISSUE № 7/2018

Български English
ISSUE № 7/2018

Content:

ADMINISTRATIVE PROCESS:

Locked - ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ - prof. Darina Zinovieva

Annotation / PDF

Locked - УРЕДБА НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО АПК СЛЕД ПРОМЕНИТЕ ОТ СЕПТЕМВРИ 2018 Г. - Prof. Ivan T. Todorov, PhD

Annotation / PDF

ADMINISTRATIVE LAW:

Locked - ДОПУСТИМ ЛИ Е КОСВЕН КОНТРОЛ ЗА ПРОЦЕДУРНА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА НОРМАТИВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ? - Vasil Petrov

Annotation / PDF

Locked - МЪЛЧАЛИВАТА ОТМЯНА НА НОРМАТИВНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ - Elisaveta Paunova

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 77/2018 - БР. 86/2018)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map