Home Archive 2018 ISSUE № 8/2018

ISSUE № 8/2018

Български English
ISSUE № 8/2018

Content:

ADMINISTRATIVE LAW:

Locked - ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ СПИРАНЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТОВЕ, ЗА КОИТО ЗАКОН Е ДОПУСНАЛ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ - Prof. Ivan T. Todorov, PhD, Prof. Doncho Hrusanov

Annotation / PDF

INTERNATIONAL LAW:

Locked - ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБАТА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА - Chief Asst. Prof. Ivo Tzekov, PhD

Annotation / PDF

EU LAW:

Locked - ПРИНЦИПЪТ НА НЕДИСКРИМИНАЦИЯ И СВОБОДАТА НА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - Martin Babarov

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 87/2018 – БР. 90/2018)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map