Home Archive 2018 ISSUE № 10/2018

ISSUE № 10/2018

Български English
ISSUE № 10/2018

Content:

CIVIL PROCESS:

Locked - ПРАВНА УРЕДБА НА МЕДИАЦИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ СПОРЕД ФРЕНСКОТО И БЕЛГИЙСКОТО ПРАВО – ЧАСТ II - Chief Asst. Prof. Antonina Dimitrova, PhD

Annotation / PDF

ADMINISTRATIVE PROCESS:

Locked - ЗА НЯКОИ СПЕЦИФИКИ ПРИ ДОКАЗВАНЕТО И ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА В АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС - Krasimira Mircheva

Annotation / PDF

Locked - КАК ПРАКТИКАТА НА ВАС ПО ТЪЛКУВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА АПК НАРУШАВА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 13 ОТ ЕКПЧ? - Ventzislav Mihailov

Annotation / PDF

CRIMINAL PROCESS:

Locked - РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ В МВР – ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ – ЧАСТ II - Galentin Grozev

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 29.11.2018 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2015 Г., ОСГК НА ВКС

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 100/2018 – БР. 105/2018)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map