Home Archive 2019 ISSUE № 3/2019

ISSUE № 3/2019

Български English
ISSUE № 3/2019

Content:

TRADE LAW:

Locked - ОТНОСНО ОТГОВОРНОСТТА НА ЗАЛОЖНИЯ КРЕДИТОР ПРИ ПРОДАЖБА ПО РЕДА НА ЧЛ. 37 ЗОЗ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ, КОИТО НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ НА ЗАЛОГОДАТЕЛЯ - Ventzislav Mihailov

Annotation / PDF

INTELLECTUAL PROPERTY:

Locked - ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В ИНТЕРНЕТ - Simona Belcheva

Annotation / PDF

INFORMATION LAW:

Locked - ВРЪЗКА НА ОТВОРЕНИТЕ ДАННИ С ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ - Chief Asst. Prof. Kalina Georgieva, PhD

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ - СПИСАНИЕ "НОРМА" - БРОЙ № 3/2019

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 18/2019 - БР. 26/2019)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map