Home Archive 2019 ISSUE № 5/2019

ISSUE № 5/2019

Български English
ISSUE № 5/2019

Content:

CIVIL PROCESS:

Locked - ДОГОВОРЪТ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ЧУЖД НЕДВИЖИМ ИМОТ РАЗВАЛЯ ЛИ СЕ ПО ПРАВО ПО СИЛАТА НА ВЛЯЗЛО В СИЛА РЕШЕНИЕ ЗА СЪДЕБНО ОТСТР - Prof. Valentina Popova, PhD

Annotation / PDF

Locked - ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕ НА ОСНОВАНИЯТА ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 284, АЛ. 3, Т. 1 ГПК ВЪВ ВРЪЗКА С НОВАТА АЛ. 2 - Yana Vladimirova

Annotation / PDF

CRIMINAL PROCESS:

Locked - НАКАЗАНИЕТО ПРИ СЪКРАТЕНО СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ - Prof. Rumen Markov, LL.D.

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 36/2019 – БР. 43/2019)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map