Home Archive 2013 ISSUE № 2/2013 ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО КОНСТИТУИРАНЕТО НА НАДЛЕЖНИ СТРАНИ И ПРАВОТО ИМ НА УЧАСТИЕ В ИСКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО КОНСТИТУИРАНЕТО НА НАДЛЕЖНИ СТРАНИ И ПРАВОТО ИМ НА УЧАСТИЕ В ИСКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО

Български English

Author

Prof. Anelia Mingova, PhD

 

Annotation

В статията са разгледани някои проблеми, отнасящи се до конституирането и правото на участие на надлежните страни в исковия процес. В светлината на ограниченото въззивно обжалване по ГПК (в сила от 03.01.2008 г.) са обсъдени въпросите за характера на пороците на първоинстанционното решение и правомощията на въззивния съд, когато той за първи път констатира нередовности на исковата молба, свързани със страните, както и когато пред първата инстанция не е бил конституиран необходим другар или страната е била лишена от участие в производството.

Изложението съдържа коментар на въпроси от тълк. д. № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС.

 

Keywords

граждански процес, надлежна страна, въззивно обжалване, ГПК, съдебно решение, пороци на съдебното решение, искова молба

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map