Home Archive 2013 ISSUE № 2/2013

ISSUE № 2/2013

Български English
ISSUE № 2/2013

Content:

SCIENCE:

Locked - НОВ ТРУД ПО НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО - Prof. Simeon Tasev, PhD

Annotation / PDF

Locked - ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОРЪЧКА - Chief Asst. Prof. Zahari Tormanov, PhD

Annotation / PDF

LEGISLATION:

Locked - ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ, СЪОБРАЗНО ПАРАГРАФ 126 ПЗР НА ЗИДЗУТ (обн. ДВ, бр. 82/26.Х.2012 г.) - Nadezhda Gadzhanova

Annotation / PDF

Unlocked - УЧАСТИЕ НА МИНИСТРИТЕ В СТРУКТУРАТА И В ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО - Maria Kazandzhieva

Annotation / PDF

CASE LAW:

Locked - ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО КОНСТИТУИРАНЕТО НА НАДЛЕЖНИ СТРАНИ И ПРАВОТО ИМ НА УЧАСТИЕ В ИСКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО - Prof. Anelia Mingova, PhD

Annotation / PDF

Locked - ПРОБЛЕМИ ОТНОСНО РЕДОВНОСТТА И ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА МОЛБАТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ - Ivan Georgiev, Tsvetelina Karzheva-Teneva

Annotation / PDF

Unlocked - ПО НЯКОИ СПОРНИ ВЪПРОСИ НА НЕПРИСЪСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ - Atanas Ivanov, Doctor of Law (Civil Procedure), Judge

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map