Home Archive 2013 ISSUE № 3/2013 ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОМИСИОНЕН ДОГОВОР

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОМИСИОНЕН ДОГОВОР

Български English

Author

Chief Asst. Prof. Zahari Tormanov, PhD

 

Annotation

В статията се разглежда проблематиката относно едностранното прекратяване на комисионния договор. Разгледано е оттеглянето на поръчката от доверителя и отказа на комисионера. Анализирани са критично разпоредбите на чл. 359 и чл. 360 ТЗ и са посочени различията в доктрината относно тълкуването им. Направени са предложения de lege ferenda за промяна и на двете разпоредби. 

 

Keywords

едностранно прекратяване на договор; комисионен договор; оттегляне на поръчката; отказ от комисионера

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map