Home Archive 2013 ISSUE № 3/2013

ISSUE № 3/2013

Български English
ISSUE № 3/2013

Content:

SCIENCE:

Locked - ЗА ХАРАКТЕРА НА СРОКОВЕТЕ ПО ЧЛ. 34 ЗАНН - Prof. Dimitar Kostov, PhD

Annotation / PDF

Locked - ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОМИСИОНЕН ДОГОВОР - Chief Asst. Prof. Zahari Tormanov, PhD

Annotation / PDF

Locked - ЗАКОНИТЕ ОТНОСНО ПЕЧАТА В КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ (1879 -1908) Част I. Проблемът за отговорността по печата. Субект на престъплението по печата. - Chief Asst. Prof. Snezhana Tsekova

Annotation / PDF

LEGISLATION:

Locked - ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА МАСАТА НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН - Neli Madanska PhD

Annotation / PDF

Unlocked - УЧАСТИЕ НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ В СТРУКТУРАТА И В ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО - Maria Kazandzhieva

Annotation / PDF

CASE LAW:

Unlocked - ВЪПРОСИ НА ОТМЯНАТА НА ДАРЕНИЕТО ПОРАДИ ОТКАЗ НА ДАРЕНИЯ ДА ДАВА ИЗДРЪЖКА НА ДАРИТЕЛЯ - Prof. Polya Goleva, PhD

Annotation / PDF

POSITION:

Locked - НАСЛЕДСТВЕНОПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА ПО ЧЛ. 11 ЗН ПРИ НАСЛЕДСТВЕНА ТРАНСМИСИЯ - Vasil Petrov, Stoyan Stavru

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map