Home Archive 2013 ISSUE № 9/2013 ТЕЖЕСТ НА ДОКАЗВАНЕ ПРИ ОТРИЦАТЕЛНИ ФАКТИ

ТЕЖЕСТ НА ДОКАЗВАНЕ ПРИ ОТРИЦАТЕЛНИ ФАКТИ

Български English

Author

Prof. Anelia Mingova, PhD

 

Annotation

Статията съдържа коментар по въпросите, поставени в Тълкувателно дело № 6/2013 г. на ОСГК на ВКС. Застъпена е тезата, че отрицателните факти, като конкретни явления или състояния от обективната действителност, могат да бъдат предмет на доказване и страната, която ги твърди, защото извежда от тях изгодни правни последици, носи доказателствената тежест. Същевременно е обоснован изводът, че когато страната обосновава претенцията си с несъществуването на едно материално правоотношение, тя не следва да установява истинността на отрицателното си правно твърдение и не следва да носи тежестта за доказване несъществуването на юридическите факти, които го пораждат, защото е невъзможно да бъде изчерпана възможната съвкупност от конкретни юридически факти, водещи по несъмнен начин до категоричния извод за несъществуването му.

  

 

Keywords

тежест на доказване, ГПК, отрицателни факти

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map